Нормативні акти

gerb1

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про  адміністративні послуги»
 3. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
 4. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
 5. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)”
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 №685 «Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №66 «Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 №13 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 №309 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 №440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 №600 «Деякі питання обліку доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг»
 17. РозпорядженняКабінету Міністрів України від 15.02.2006 №90-р «Про схвалення концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади»
 18. РозпорядженняКабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1076-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг»
 19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 №718-р «Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг»
 20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014      № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг »
 21. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 №28 «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання»
 22. Правила поведінки державного службовця
 23. Положення про Департамент адміністративних послуг Маріупольської міської ради
 24. Положення про Центр адміністративних послуг
 25. Регламент Центру адміністративних послуг
 26. Перелік послуг (рішення ММР)
 27. Правила внутрішньго трудового розпорядку Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради

1283930497_1